TED – ideas worth spreading” är ett världskänt fenomen bestående av inspirerande föreläsningar, tillgängligt för alla att ta del av via internet. I en anda av ”ideas worth spreading”, är TEDx fristående och lokalt organiserade evenemang som för samman människor för att dela en TED-liknande upplevelse.

Zenton är stolt partner till TEDx Göteborg som går av stapeln den 5 november på Draken och vi hjälper därmed till att göra hela evenemanget möjligt.

Årets tema är ”Crossroads”, där begreppet symboliserar att människor kan komma från olika riktningar – åldrar, bakgrunder och övertygelser – för att dela sina idéer öppet. Och sedan lämna inspirerade att hitta nya vägar för att förbättra sig själva och världen omkring dem. Temat Crossroads är närvarande i vårt dagliga liv där vi ständigt står inför val. Temat passar in i Zentons sätt att med ett öppet sinne arbeta kreativt, innovativt och nyskapande.

Bland några av de inspirerande talarna finner du: Brian Palmer, antropolog, Alexander Bard, filosof och futurolog, Edda Manga, idéhistoriker och debattör, Laurie Rosenwald, illustratör och författare mfl. Se hela listan av talare.

Ta chansen och boka din biljett (begränsat antal platser!).

Se och bli inspirerad av talen från TEDx Göteborg 2012.Ted_ideas