Locum_logo_web_75

Zenton har levererat en ljudfyr som ökar tillgängligheten och tryggheten för personer med synnedsättning på sjukhus. Ljudfyren löser utmaningen för dessa att ta sig från entrén på Sabbatsbergs sjukhus vidare till sitt avsedda mål för besöket. Ljudfyrens ljuddesign via riktat ljud leder dem tryggt hela vägen från entrén längs den 50 meter långa och ca 5 meter breda korridoren där de möts av nästa ljudfyr som tar dem vidare till hissarna.

Projektet genomfördes på uppdrag av Locum som arbetar med att utveckla och förvalta vårdfastigheter och skapa ”värden i vården”. De är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län.