Järnvägsmuseet Kristianstad

Zenton har levererat idéer projektledning och museiteknik till Kristianstads Järnvägsmuseum. En del av uppdraget har varit att tillsammans med ljudproducent Ulf Söderberg levandegöra deras unika miljö med hjälp av ljud.