Zenton har levererat idéer projektledning och museiteknik till Kristianstads Järnvägsmuseum.
En del av uppdraget har varit att tillsammans med ljudproducent Ulf Söderberg levandegöra deras unika miljö med hjälp av ljud.