Zenton har levererat komplett MultiTouch lösning med allt från programmering och design av applikation till hårdvara och installation.
Stativen för MultiTouchskärmarna är speciellt designade och framtagna av Zenton för ändamålet.
Zentons MultiTouchlösning används för att presentera och visualisera material från WSP på den nya Onsalavägen som har byggstart 2015.
Projektet gjordes i samarbete med WSP och Trafikverket.
Skärmarna placerades ut på 4 platser i Göteborg, Kungsbacka, Onsala och Halmstad.
Läs om projektet i Göteborgs Posten.
En artikel till i Göteborgs Posten hittar ni här.