brigadmuseum_fasad
Zenton arbetar för fullt med att få upp en rad spännande ljud och bildlösningar på Brigadmuseum i Karlstad.
Brigadmuseum är ett nytt museum som inviger 1 Juni.
Zenton leverar all teknik samt ljud och bildlösningar till museet.

Brigadmuseum i Värmland kommer att vara ett interaktivt museum som vänder sig till besökare i alla åldrar.
Museet är tänkt att visa och åskådliggöra hur det Kalla krigets olika händelser påverkade vår militära utveckling sett med den värnpliktige soldatens ögon.
Brigadmuseum kommer även att följa det svenska folkhemmets utveckling till vardag och fest under denna fascinerande tidsepok.

Läs mer på Brigadmuseums hemsida.
Se inslag på TV4 från arbetet på Brigadmuseum