Zentons uppdrag inför nyöppningen av Livrustkammarens nya basutställning om Sveriges Kungliga historia har varit att agera teknisk rådgivare i tidigt skede av planeringen av de nya utställningarna samt upphandlad totalleverantör av all multimediateknik / museiteknik.

Om Utställningen skriver Livrustkammaren:
I utställningen får du ta del av berättelsen om Sveriges historia genom monarkin och personer kopplade till den, från Gustav Vasa till nutid.

Utställningen om Sveriges kungliga historia visar över 1000 föremål från Livrustkammarens samlingar, vackert utställda i rymliga montrar. Här finns interaktiva stationer med dofter, material och ljud som är tänkt att inspirera till ett nyfiket lärande om den svenska kungliga historien. Att inte ha någon förkunskap om Sveriges historia ska inte vara något hinder. Den magiska känsla som idag finns i utställningen värnar vi om.

Läs mer om livrustkammaren