Zenton levererar museiteknik, installationer och programmeringar till utställningen John Bauer, Följa John på Jönköpings Länsmuseum.