Zenton har på uppdrag av SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) konceptualiserat, designat och levererat en komplett, flexibel touchlösning för mässor och andra typer av utställningar. Den smarta tekniska lösningen möjliggör att budskap och innehåll med enkelhet förändras om och om igen. SVID kan nu tack vare detta på ett effektivt sätt möta och engagera sina målgrupper och behålla kontakten med dem. Vår lösning är innovativ, interaktiv, informativ och flexibel!

SVID har sedan 1989 arbetat för att sprida kunskap om design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. Såhär beskriver SVID sin verksamhet: ”Vi arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Vi vill få företag att växa och verksamheter att utvecklas och arbetar för att sprida kunskap, skapa mötesplatser och stärka möjligheterna till utveckling.”
Läs mer om SVID