Ny basutställning på Upplandsmuseet

Upplandsmuseet har en ny utställning som heter "Tiden i rummet - människor i Uppland under 5000 år". Det är en permanent utställning om Upplands forntid. Zenton har levererat tekniska lösningar.