Upplandsmuseet har en ny utställning som heter ”Tiden i rummet – människor i Uppland under 5000 år”.
Det är en permanent utställning om Upplands forntid. Zenton har levererat tekniska lösningar.