entre_sabbatsberg
Zenton har levererat en ljudfyr som ökar tillgängligheten och tryggheten för personer med synnedsättning på sjukhus. Ljudfyren löser utmaningen för dessa att ta sig från entrén på Sabbatsbergs sjukhus vidare till sitt avsedda mål för besöket. Ljudfyrens ljuddesign via riktat ljud leder dem tryggt hela vägen från entrén längs den 50 meter långa och ca 5 meter breda korridoren där de möts av nästa ljudfyr som tar dem vidare till
hissarna.
En vanlig fyr ute till havs sänder ut riktat ljus och visar hur fartygen ska segla t.ex. inne i en skärgård utefter farlederna för att inte gå på grund. Ljudfyren sänder likt detta fenomen istället ut ett riktat ljud och skapar på samma sätt därmed en säker farled, en s k ”ljudled”, och gör att personen med synnedsättning på ett tryggt och säkert sätt kan förflytta sig framåt utan att stöta på hinder. Så länge ljudet hörs klart och tydligt vet man
att man är på rätt väg. Kommer man utanför zonen av riktat ljud blir blir det otydligt – man är ”ur kurs” – och man förflyttar sig tillbaka till där det hörs tydligt igen.

En lösning som denna kräver en förståelse och kunnighet långt utöver den tekniska lösningen. Man måste ha kompetens att förstå miljön, individerna den riktar sig till och byggnadens arkitektur, akustik och speciella förutsättningar. Ljudet som skapas måste passa in i den avsedda miljön, vara tydligt och särskiljande för att höras över det naturliga miljöljudet i omgivningen, men utan att för den skull störa eller ”studsa” för mycket.

Lösningen som Zenton levererade fungerar som ett hjälpmedel som utvecklar och ökar den offentliga miljöns tillgänglighet, frihet och trygghet för personer med synnedsättningar” berättar Kristoffer Lindgren, kreativ konceptutvecklare på Zenton.

Projektet genomfördes på uppdrag av Locum som arbetar med att utveckla och förvalta vårdfastigheter och skapa ”värden i vården”. De är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län.

Kontakta Kristoffer Lindgren, kreativ konceptutvecklare och projektledare på Zenton.

Sound Shower Produktblad
Ladda hem som pdf