nationalmuseum_zenton
Zenton har skapat och levererat en uppmärksammad touchlösning med en 
”Interaktiv Tidslinje” till Nationalmuseums utställning ”Det moderna livet”. Projektet är ett led i muséets satsning kring framtidens teknik och framtidens utställningar. Vår lösning hjälper till att göra besökarna till aktiva deltagare och ger en upplevelse utöver det vanliga!

Nationalmuseums hyllade utställning ”Det Moderna Livet” visar fransk och svensk 1800-talskonst ur muséets rika samlingar. Utställningen används delvis som ett sätt att experimentera och utvärdera framtidens utställningar och att använda digital teknik i utställningssalarna har varit en tydlig målsättning.

Som utvald leverantör för denna satsning skapade och levererade Zenton ett medialt uppmärksammat och framgångsrikt projekt i form av en touchskärm med bl.a. en ”Interaktiv tidslinje”. Touchskärmen berikar utställningen och agerar som en ny kanal för besökarna att få information om utställningens konstverk.  Den låter besökaren styra sin resa genom århundradet på ett intuitivt sätt och de får en användarvänlig, pedagogisk och givande upplevelse utöver det vanliga. Till touchapplikationen har vi även producerat inspirerande bildspelsfilmer där det skapas en berättelse kring tavlorna.

I vår lösning ingick att hantera helheten kring innovation, design, skapa mjukvara samt leverera hårdvara för att leva upp till den komplexa kravspecifikation som Nationalmuseum satt upp för att möta deras mål och behovsnivå.

Interactive Multitouch & Touch Solutions är framtidens sätt att beröra, involvera och engagera sina besökare och erbjuda starka upplevelser med relativt enkla medel.

Se inslaget kring framtidens museiteknik med vår lösning som visades på TV4 Nyheterna .

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare:

Kristoffer Lindgren

+46 (0)706 82 00 78

kristoffer@zenton.se

Välkommen att besöka oss på: www.zenton.se