brigadmuseum_zenton
Zenton, en innovativ leverantör av ljud, ljus, interaktivitet och bild för att förhöjaupplevelser, har levererat museiteknik och levandegjort miljöer på Brigadmuseum iKarlstad. Med uppdraget att skapa lösningar som simulerar så verkliga miljöer sommöjligt, kan vi lova att ett besök på museet innebär engagerande upplevelser fulla avöverraskningar!

Att levandegöra miljöer som ger en stark upplevelse för besökaren.
Zenton har varit med från allra första början av projektet för konsultation, inspiration, projektledning och planering arbetet kring hur ljud, ljus, bild och interaktivitet skulle användas för att optimera upplevelsen för besökaren.

I uppdraget ingick att:

 • Levandegöra miljöer.
 • Bidra med erfarenhet för bästa möjliga lösning.
 • Installationer.
 • Programmering.
 • Ljud, ljus- och interaktivitetsstyrning i samklang utan att störa varandra för att bidra till en balanserad helhet.
 • Hantering av viss ljud- och bildspel/film.
 • Skapandet av ett filmrum för presentationer.

Bland den museiteknik som levererades från Zenton ingick bl.a.:

 • Skärmar
 • Viss ljussättning
 • Mediaspelare
 • Ljudteknik
 • Projektorer

Zenton har enkelt uttryckt skapat och levererat ljud- och bildlösningar som levandegör miljöerna, så upplevelsen av miljön blir så verklig som möjligt.  Vad sägs t.ex. om simulering av en landmina som sprängs vid dina fötter och som med hjälp av effektfullt ljud och blixtrande ljus gör att hjärtat hamnar i halsgropen? Eller känn den intensiva känslan av befinna sig i ett tält i krigsmiljö där du plötsligt står mitt i infernot av ett eldöverfall där skotten viner och mannarna skriker.

Vikten av förståelse för samspelet mellan material, design, teknik och historia som ska berättas för en oöverträffad helhetsupplevelse är avgörande i ett projekt som detta. Givetvis tillsammans med en förmåga att hålla sig inom de uppsatta ramar som finns.  Vi kan med glädje skriva under på samtliga punkter.

Vill du veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare:

Kristoffer Lindgren

+46 (0)706 82 00 78
kristoffer@zenton.se

Välkommen att besöka oss på: www.zenton.se