screenshot_trafikverket
Zenton har utvecklat och skapat det digitala innehållslösningen och levererat en pekapplikation för deras touchskärmar som vi tidigare levererat till Trafikverket som visar trafikpåverkans förändring över tid vid byggnationen av nya Marieholmsförbindelsen i Göteborg mellan åren 2013-2020.

Marieholmsförbindelsen är en av de största infrastruktursatsningar som nu byggs och planeras i regionen i och kring Göteborg och innebär en utbyggnad både vägar och järnvägsnät. Satsningen är ett led på vägen att klara den ökande trafiken i regionen. Byggnationen inkluderar ny biltunnel, Marieholmstunneln som beräknas kosta ca 3,5 miljarder kronor, samt en järnvägsbro med cykelbanor, Marieholmsbron, som beräknas landa på en kostnad av ca 1,3 miljarder.  Båda skall minska sårbarheten i transportsystemet och öka kapaciteten.

På uppdrag av Trafikverket har Zenton har utvecklat en pekapplikation som visualiserar hur byggnationen kommer att se ut och förändras under perioden år 2013-2020. Presentationen ger en lättare överblick och underlättar för användaren att tydligare kan se vägbyggnationens påverkan på trafiken över tid på en tidslinje.

Sound Shower Produktblad
Ladda hem PDF här