Brigadmuseum_logo
Zenton har enkelt uttryckt skapat och levererat ljud- och bildlösningar som levandegör miljöerna, så upplevelsen av miljön blir så verklig som möjligt.  Vad sägs t.ex. om simulering av en landmina som sprängs vid dina fötter och som med hjälp av effektfullt ljud och blixtrande ljus gör att hjärtat hamnar i halsgropen? Eller känn den intensiva känslan av befinna sig i ett tält i krigsmiljö där du plötsligt står mitt i infernot av ett eldöverfall där skotten viner och mannarna skriker.