Zenton har på uppdrag av Västmanlands läns museum agerat totalleverantör av museiteknik och teknisk konsultation till utställningen ”När då var nu – forntidens folk och fä”.

I detta uppdrag ingick ljudlösningar och museiteknik till hela utställningen, som är interaktiv och lekfull som du kan uppleva med alla dina sinnen.

I vårt uppdrag ingick även att leverera en biograflösning samt styrning i full HD och all teknik inklusive ljud. Vi har skapat en styrning där man skiftar mellan bildkällor med hjälp av en touchapplikation.