Zenton är distributör i Skandinavien av PQ-labs unika produktsortiment.
PQ-Labs är en av världens ledande tillverkare av multitouchlösningar.
Med ett multitouch overlay skapar man enkelt en multitouchskärm eller ett multitouchbord av en befintlig skärm.
Multitouch är framtidens sätt att interagera med skärmar.
Multitouch innebär att man kan använda en pekskärm med flera pekpunkter likt en Iphone eller Ipad. Detta skapar många möjligheter med förflyttningar, in/utzoomningar, mm.

Zenton levererar även kompletta lösningar med hårdvara samt mjukvara och utvecklar Multitouchapplikationer med hjälp av våra erfarna utvecklare.

Kontakta oss för mer information.