/, uppdrag/Zenton MultiTouch hos KICAB på VA-mässan