Projektet ”Museum, cultural heritage and northern identity” är en plattform för ett institutionellt samarbete med avsikt att utveckla det gemensamma kulturarvet och den nordliga identiteten.
Zentons uppdrag till detta spännande och utmanande EU-finansierade projekt blev att finna ett enkelt sätt att visualisera de kulturhistoriskt viktiga platserna för samtliga internationella och nationella samarbetspartners. Dessa platser skulle även kopplas till dess årtal – en bred tidsepok från 5000 f.Kr. till nutid.

För ändamålet skapade vi en hemsida som tjänstgör som en webbaserad utställning om dessa heliga platser från forntid till nutid i norra Sverige, Finland och Ryssland och kan visas på en rad plattformar via www.northernplaces.org. De geografiska platserna tydligt utplacerade och via klickmöjligheten ges fördjupad information, bild och årtal på en tidsaxel.

Lösningen visas och används även på en 40’’ multitouchsskärmNorrbottens museum.