Zenton har fått äran att leverera interaktiva lösningar med multitouch och all ljud och bildteknik till Postmuseums nya basutställning ”Märkvärdigt” i Gamla Stan/ Stockholm.
Vi har här bl a skapat ett multitouchbord av PQ-labs multitouch over-lay där vi levererat hela lösningen från idé till innehållsprogrammering, hårdvara, utveckling och drift med möjlighet till att styra allt över internet.
”Basutställningen berättar om frimärkets historia och har nu fått en ny entré och ett nytt, interaktivt rum som beskriver processen från idé till färdigt frimärke”. Läs mer om postmuseum här.
Museet har invigning 27/1-2011.