Hur påverkas vi av ljud? Hur kan ljud användas i berättande? Hur kan ljud förhöja upplevelsen?

Kristoffer Lindgren håller seminarium för FORUM För Utställare den 10:e februari i anslutning till utställningen DRÖMVERKSTAN på arbetets museum.
Vi kommer ge inspiration till hur deltagarna kan använda ljudberättande och ljudgestaltning i utställningar samt praktiska tips på hur och vilken teknik som kan användas för att presentera ljud på olika sätt.