Zenton har levererat utställningsteknik/ museiteknik och konsultation samt installation till projektet SALT som till att börja med står på Österlens museum i Simrishamn.
Utrustningen är speciellt anpassad för att vara enkel att flytta samt anpassas till olika förhållanden på olika platser. Utrustningen skall även kunna skötas av personal som inte har något tekniskt kunnande.
Installationen innefattar ljus, ljud och sensorstyrda lösningar för att skapa upplevelser.

Läs mer om SALT  här.