Zenton har levererat ideér kring utveckling av Vattenfalls experimentverkstad i Forsmark.
Vi har även levererat utställningsteknik, moderna skyltar, programmering för filmvisning samt en mycket uppskattad platsbyggd trappläktare med styrbar LED-belysning.
Zentons uppdrag har varit att skapa en mer modern utställning som är lätt att förstå för besökarna i en vacker K-märkt byggnad i Forsmarks bruk.