Den 6 Juni kl 11 håller Zenton seminarium om riktat ljud i Borås på Teaterbiennalen.
Temat är ”Tyst Ljud”.

”Extremt riktat ljud är något som för bara några år sedan lät som en fantasi, idag är det verklighet.
Man kan skapa begränsade ljudytor med tystnad runt omkring. Detta används inom en rad olika områden idag, allt ifrån museiutställningar till kommunikation. Kanske är detta något för teatervärlden i framtiden…
Kristoffer Lindgren berättar om och demonstrerar riktat ljud.”

Vartannat år arrangerar Svensk Teaterunion – Svenska ITI den Svenska Teaterbiennalen i samarbete med en värdteater i Sverige. I år är värdteatrarna Borås Stadsteater och Regionteater Väst.

Teaterbiennalen är Sveriges största branchmöte för scenkonsten i Sverige.

Välkomna!