Om ljud i Svenska Dagbladet

Idag skriver Svenska Dagbladet om ljud och hur det kan påverkar oss. Kan man avstyra brottslighet med hjälp av ljud? Vi lär oss att akusmatik är ett begrepp som behandlar relationen visuell och auditiv information. Begreppet tilllämpades under antiken, då föreläsare var dolda bakom ett draperi i syfte att åhörarna skulle lägga all uppmärksamhet på [...]