camilla-storyZentons föregångare WestTech Scandinavia installerade Sveriges första Storydusch på Arlanda Express terminal vid Stockholms centralstation.
Detta gjordes i samarbete med Matts Heijbel på Storytellers.se och var ett bevis på hur man kan kombinera Corporate Storytelling med modern teknik för riktat ljud för att förmedla sanna berättelser om företag eller organisationer.

Ca 40 000 stories levererades under 1 år i Arlanda Express storydusch.


Se här vad de skriver om storyduschen i Dagens Media

Läs om Storyduschen på Arlanda Express hemsida.