linden
Linden är ett köpcentrum med ett 60-tal butiker som ligger mitt i Norrköping centrum.
Här finns ett skärmsystem som används för att sända ut lokalnyheter, reklam och information.
Innan det riktade ljudet var installerat klagade närliggande butikers personal på störande ljud.
Med det riktade ljudet får kunderna som ställer sig i ljudzonerna för att titta på skärmarna en tydlig ljudupplevelse och butikerna har det tyst och skönt.