Zenton har levererat riktat ljud och HD-mediaspelare för synkronisering av högupplösta filmer.
Utställningen visar videokonst av Petra Bauer, Kajsa Dahlberg och Maria Lusitano Santos som i flera avseenden betraktas som politiska och feministiska konstnärer. De arbetar med rörlig bild som medium för att skildra och påverka företeelser i dagens värld. Ofta handlar deras arbeten om kvinnor: deras liv, självkänsla och möjligheter. Samtidigt problematiserar de andra laddade frågor som religion, militarism eller minoriteters villkor. Men alla tre konstnärskapen formas också kontinuerligt av de estetiska utmaningar som det utvalda stoffet och tillvägagångssättet reser. Utställningen är tänkt att synliggöra spänningsfältet kring sådana konstspecifika gestaltningar av det samhälleliga.