Zenton har levererat Living surface, interaktivt golv till Initios medical på årets Röntgenvecka i Örebro mellan 23:e och 26:e september.
Living Surface användes för att skapa uppmärksamhet och ge liv till monterytan.
Effekterna som användes var en modifierad version av blommor som flyttar på sig vid rörelse och fiskeffekt. Bakom båda effekterna loopade en kort film för att göra ytan mer dynamisk.
Initios Medical AB arbetar uteslutande med kontrastmedel och produkter för bilddiagnostik. Läs mer om dem här.