På Hansa i Malmö använder de sitt interaktiva golv, Living Surface för att på ett smakfullt och innovativt sätt öka känslan av vår i årets vårkampanj “Den lokala uppvärmingen är här”.
Living Surface har tidigare levererats av Zenton.
Lägg märke till hur man i början på filmen tydligt hör det riktade ljudet när man går in i bilden och att det är helt tyst utanför.