I Arbetets Museums utställning “INDUSTRILAND – när Sverige blev modernt” erbjuds en mängd ljud- och bildupplevelser som skapas med hjälp av tekniska lösningar från Zenton.
Här finns bland annat riktat ljud med HSS, (Hyper Sonic Sound), som skapar lokala ljudmiljöer utan att störa eller sprida ljud i utställningslokalen.

INDUSTRILAND
Fokus är perioden 1930-1980. Det är då industrinationen Sverige skapas och välfärdslandet utvecklas. Vi har sökt spår i dagens samhälle för att förstå hur Sverige blev modernt. I utställningen väver vi samman enskilda människors minnen med de stora frågorna inom politik och ekonomi från perioden.