Zenton levererar upplevelser och teknik till Livrustkammaren

Zentons uppdrag inför nyöppningen av Livrustkammaren har varit att agera teknisk rådgivare i tidigt skede av planeringen av de nya utställningarna samt totalleverans av all multimediateknik / museiteknik.