Teknik och lösningar Fulufjället Naturrum

Zenton har levererat teknik, installationer samt programmering för Fulufjällets Naturrum i Dalarna. Teknisk rådgivning samt bistå med hjälp av befintliga lösningar.