Hög trovärdighet i Storydusch

På Matts Heijbels Storytellers.se kan vi läsa om en undersökning som gjorts kring trovärdigheten i berättelser som levereras med en Storydusch, alltså riktat ljud i kombination med Corporate Storytelling. Corporate Storytelling är sanna berättelser om företag och organisationer och skall också uppfattas som sanna av lyssnaren. Vad tycker då lyssnarna, klicka här för att läsa [...]