Sound System by Zenton™ – skapa enkelt en attraktiv helhetsupplevelse med ljud som ökar försäljningen.

Med Zentons innovativa Sound System by Zenton™ får du en enkel, säker, stabil och kostnadseffektiv lösning för att styra ljudupplevelser. 

Studier visar entydigt att rätt ljuddesign ökar shoppinglusten, benägenheten att stanna kvar längre med ökad försäljningen som följd, samtidigt som det stärker och bygger varumärke.

Sound System by Zenton finns i anpassad lösning för köpcentrum: ”Shopping Mall Sound System by Zenton” samt för butiker: ”Retail Radio System by Zenton”. Vi hanterar ett obegränsat antal butiker i en kedja lika enkelt som enskilda butiker, vilket skapar stora skalfördelarna för samordnad lösning i butikskedjor. Sound System by Zenton passar även utmärkt för att styra och samordna ljudupplevelser i stora fastigheter.

Fördelarna med Sound System by Zenton är många:Enkel & stabil hantering

 • Enkelt att styra och anpassa volymer och spellistor.
 • Smidigt att uppdatera innehåll och produktioner baserat på aktiviteter, säsong el. dyl.
 • Enkel uppladdning av musik.
 • Programvaran hanteras med ett enkelt webgränssnitt och styrs över mobila plattformar: iPad, iPhone, Android mm.
 • Hårdvaran för butiksradiolösningen är en nätverksansluten mediaspelare.


Zonindelning

 • Lugn och avkoppling eller energi och tempo? Inga problem. Spela olika typer av musik eller ljud på olika platser i butiken eller köpcentrumet och anpassa volymen efter placering för optimal effekt.


Schemaläggning

 • Schemalägg utrop och reklaminslag och volyminställningar på dessa.
 • Schemalägg uppspelning baserat på zon och tid. Du kan därmed anpassa uppspelning och volym inte bara baserat på plats utan även tid på dygnet.


Flexibel och lokal anpassning utan krångel

 • Genom att skapa grupper kan du anpassa innehåll med t.ex. lokala meddelanden – såväl nationellt som internationellt eller regionsindelat.


Kostnadseffektivt

 • Vi kan enkelt hantera obegränsat antal butiker eller lokaler, vilket gör systemet skalbart och flexibelt.
 • Full kompatibilitet med Zenton/ Sonab trådlösa högtalarsystem som enkelt installeras utan kostsam kabeldragning.

Sound Shower Produktblad
Produktblad

Säker IT-drift

 • Systemet kan integreras i en rad olika IT-miljöer för 100% bibehållen säkerhet.
 • Spelare och mjukvara hanteras via webgränssnitt lokalt eller på distans.
 • Vi kan styra utrustningen utan att påverka känslig IT- eller övrig systemmiljö.
 • All information skickas krypterad och kan inte läsas av obehöriga.


Övervaka drift och få service på distans

 • Ett system länkar ihop alla zoner, system och funktioner till en mjukvara för enkel hantering och översikt.
 • Enkel översikt av drift över hela nätverket eller ner på butiksnivå.
 • Systemöversikten visar även att alla enheter, zoner och uppspelningar fungerar enligt plan.
 • E-mailnotiser skickas ut om något inte fungerar vilket gör att du inte behöver invänta felanmälningar.
 • Vi tillhandahåller service och support på distans genom översyn av systemet via Zentons weböversikt.


Dessutom…

…kan systemet hantera flera synkroniserade kanaler och surroundljud…
…användas för digital signage.