Audio Spotlight 16″

Detta system lämpar sig bäst för att ge ljud till individer i tysta områden,
såsom kontor, exklusiva butiker, väntrum eller hemma.


Audio Spotlight 24″


Den större ytan på denna version ger en utökad lyssningsområde, samt mer tillgänglig effekt.
Detta gör den bättre lämpad för bullrigare miljöer eller områden där det helt enkelt behövs mer täckning, såsom museer, mässor, stormarknader och butiksmiljöer.

Alla system innehåller både ljud-panelen, förstärkare och alla nödvändiga anslutningskablar. Lägg bara till en källa av ljud (cd-spelare, etc.) och ditt system är redo för användning. Varje högtalarpanel är endast 1 cm tjock, vilket gör installationen enkel.

AudioSpotlight Produktblad

AudioSpotlight Teknisk Specifikation