På Matts Heijbels Storytellers.se kan vi läsa om en undersökning som gjorts kring trovärdigheten i berättelser som levereras med en Storydusch, alltså riktat ljud i kombination med Corporate Storytelling.
Corporate Storytelling är sanna berättelser om företag och organisationer och skall också uppfattas som sanna av lyssnaren.
Vad tycker då lyssnarna, klicka här för att läsa mer.