Läs och se film om hur BBC använder sig av riktat ljud för att dra till sig uppmärksamhet.
Riktat ljud som konstform i San Francisco.